فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 3

پروپوزال ارتباط ارزش ادارک شده با وفاداری، حضور مجدد،و تبلیغات دهان به دهان تماشاگران تراکتور سازی

دانلود پروپوزال مدیریت ورزشی عنوان فارسی پروپوزال: ارتباط ارزش ادارک شده با وفاداری، حضور مجدد، و تبلیغات دهان به دهان تماشاگران تیم تراکتور سازی عنوان انگلیسی پروپوزال: Relationship among Perceived Value with Loyalty , Future Attendance and Word of mouth Advertising of TRACTORSAZI Spectators

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ورزشی- مطالعه و اولویت بندی عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات لیگ برتر كشتي ایران

دانلود پروپوزال مدیریت ورزشی - فرمت ورد قابل ویرایش عنوان فارسی پروپوزال: مطالعه و اولویت بندی عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات لیگ برتر كشتي ایران عنوان انگلیسی پروپوزال: Study and prioritization of factors affecting on spectator’s attendance at the Iran wrestling pro league matches

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال ارتباط حس عدالت سازماني و رفتار شهروندي با رضايت مشتري در باشگاه هاي ورزشي بانوان شهر كرج

دانلود پروپوزال مدیریت ورزشی - فرمت ورد قابل ویرایش عنوان فارسی پروپوزال: ارتباط حس عدالت سازماني و رفتار شهروندي با رضايت مشتري در باشگاه هاي ورزشي بانوان شهر كرج عنوان انگلیسی پروپوزال: Relation between Sense of organizational justice & citizenship’s behavior) and (customer’s satisfaction) in th

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مقایسه وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی مدارس استان خراسان جنوبی با استاندارد های موجود

عنوان فارسی پروپوزال: مقایسه وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی مدارس استان خراسان جنوبی با استاندارد های موجود عنوان انگلیسی پروپوزال: A comparison of sport facilities and places in South Khorasan province schools with existing standards

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ورزشی-طراحی الگوی اثربخشی فدراسیون های ورزشی منتخب عراق براساس رویکرد ارزشهای رقابتی

دانلود پروپوزال مدیریت ورزشی - فرمت ورد قابل ویرایش عنوان فارسی پروپوزال: طراحی الگوی اثربخشی فدراسیون­های ورزشی منتخب عراق بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی عنوان انگلیسی پروپوزال: Designing Effectiveness patterns of Iraq sporting Federations Based on Competitive Value Framework

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ورزشی - رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی

دانلود پروپوزال مدیریت ورزشی - فرمت ورد قابل ویرایش عنوان فارسی پروپوزال: رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی عنوان انگلیسی پروپوزال: Relationship Between Social Capital of family and Sport Participation

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ورزشی - بررسی ویژگی های شغلی داوران فوتبال ایران

پروپوزال مدیریت ورزشی - بررسی ویژگی های شغلی داوران فوتبال ایران عنوان فارسی پروپوزال: بررسی ویژگی های شغلی داوران فوتبال ایران عنوان انگلیسی پروپوزال: A Surveying Job Characteristics Of Iranian Football Referees

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ورزشی - بررسی وضعیت اشتغال، نگرش ها و مهارت های شغلی فارغ التحصیلان تربیت بدنی

دانلود پروپوزال مدیریت ورزشی - فرمت ورد قابل ویرایش عنوان فارسی پروپوزال: بررسی وضعیت اشتغال، نگرش ¬ها و مهارت¬ های شغلی فارغ¬ التحصیلان تربیت بدنی دانشگاه¬ های منتخب ايران عنوان انگلیسی پروپوزال: Study of employment status, job attitudes and skills of physical education graduates in selected uni

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ورزشی - رابطه سوء رفتاردانش اموزان وروشهای مدیریت کلاس های تربیت بدنی

دانلود پروپوزال مدیریت ورزشی - فرمت ورد قابل ویرایش عنوان فارسی پروپوزال: رابطه سوء رفتاردانش اموزان وروشهای مدیریت کلاس های تربیت بدنی عنوان انگلیسی پروپوزال: The relationship between student's misbehaviors and Classroom Management methods in physical education classes

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی