فایل های دسته بندی پایه نهم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت مواد و نقش آنها در زندگی علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت مواد و نقش آنها در زندگی علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: فلز مس فلز مس به

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رفتار اتم ها با یکدیگر علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت رفتار اتم ها با یکدیگر علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: ذرات سازنده مواد بیشتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر برای زندگی علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر برای زندگی علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: چرخه های طبیعی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حرکت چیست علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت حرکت چیست علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 9 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: حرکت در همه جا و همه چیز همه چیز در جه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نیرو علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نیرو علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: نیروهای متوازن اگر بر جسمی چند نیر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: قاره های متحرک ورقه ها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فشار و آثار آن علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فشار و آثار آن علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: فشار در زندگی روزمره چرا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ماشین ها علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ماشین ها علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: ماشین ها چگونه به ما کمک می کنند؟ تصور

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گوناگونی جانداران علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گوناگونی جانداران علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: کلید شناسایی دوراهی به منظور

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی