فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت تاریخ و تاریخ نگاری درس اول تاریخ اول دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت تاریخ و تاریخ نگاری درس اول تاریخ 1 دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 42 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: تاریخ، مطالعه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تاریخ، زمان و مکان درس دوم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت تاریخ، زمان و مکان درس دوم تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 31 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: زمان و مکان، دو

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت باستان شناسی در جست و جوی میراث فرهنگی درس سوم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت باستان شناسی در جست و جوی میراث فرهنگی درس سوم تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از مت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پیدایش تمدن بین النهرین و مصر درس چهارم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت پیدایش تمدن بین النهرین و مصر درس 4 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 63 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هند و چین درس پنجم تاریخ دهم انسانی

عنوان: دانلود پاورپوینت هند و چین درس 5 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: جلگه ها و دشت های پی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت یونان و روم درس ششم تاریخ دهم انسانی

عنوان: دانلود پاورپوینت یونان و روم درس 6 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 49 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: جزیره ها و شبه ج

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس هفتم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس 7 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 30 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: پیشینۀ

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی درس هشتم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی درس 8 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: فلات ايران، مهد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان درس نهم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان درس 9 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 40 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: م

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی