فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت معنا و مفهوم ناحيه درس اول جغرافیای پایه یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت معنا و مفهوم ناحيه درس 1 جغرافیای پایه یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 35 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر ا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انسان و ناحيه درس دوم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت انسان و ناحيه درس 2 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نواحی آب و هوايی درس سوم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت نواحی آب و هوايی درس 3 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 96 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: در متن زیر دو

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ناهمواری ها و اشکال زمین درس چهارم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت ناهمواری ها و اشکال زمین درس 4 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 75 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: 1ــ نوع

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نواحی زيستی درس پنجم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت نواحی زيستی درس 5 یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 70 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: پیدایش حیات روی سیاره زمین،

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نواحی فرهنگی درس ششم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت نواحی فرهنگی درس 6 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 59 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پ

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نواحی اقتصادی درس هفتم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت نواحی اقتصادی درس 7 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 55 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پ

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نواحی اقتصادی تجارت و اقتصاد جهانی درس هشتم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت نواحی اقتصادی تجارت و اقتصاد جهانی درس 8 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 68 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معنا و مفهوم ناحيه سياسی درس نهم جغرافیای یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت معنا و مفهوم ناحيه سياسی درس 9 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر ا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی