فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

دانلود پروژه کامل طرح 3 شهرسازی- شهر بناب

دانلود پروژه کامل طرح 3 شهرسازی- شهر بناب 115 ص فرمت pdf

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طرح 1 شهرسازی- شهر قوشچی ارومیه

دانلود پروژه طرح 1 شهرسازی- شهر قوشچی ارومیه 95 ص فرمت Pdf

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه پروژه کامل طرح 5 شهرسازی

دانلود پروژه کامل طرح 5 شهرسازی - ( زمین واقع در جنوب شهر تبریز) 155 ص فرمت pdf

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل

دانلود طرح ۴ شهرسازی :بررسی وضع موجود ناحیه ۴ شهر زابل 80 ص فرمت pdf فهرست مطالب موقعیت استان، شهر ، ناحیه اطلاعات جمعیتی و مساحتی نواحی مختلف شهر و مقایسه با ناحیه 4 آشنایی با ناحیه 4 و شناسایی نقاط شاخص به کمک نقشه و تصاویر مقایسه سهم جمعیت و وسعت ناحیه 4 با نواحی دیگر شهر کاربری اراضی وضع مو

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه درس کارگاه طراحی شهری

دانلود پروژه درس کارگاه طراحی شهری- خیابان شریعتی 45 ص فرمت pdf

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه طرح شهرسازی 4 سمنان

دانلود پروژه طرح شهرسازی 4شهر سمنان 59 ص فرمت pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آلبوم شیت های طرح 1 شهرسازی

دانلود آلبوم شیت های طرح 1 شهرسازی در 10 شیت 100*70 فرمت jpg عناوین شیت ها: موقعیت محدوده در تقسیمات سیاسی بیان تصویری منطقه بلوک بندی نقشه بادهای غالب نقشه توسعه شهر نقشه توپوگرافی در حوزه بندی شیب نقشه کیفیت بنا در سطح شهر پهنه بندی عمومی کاربری زمین روند توسعه ادواری شهر سلسله مراتب معابر شهری نق

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طرح شهرسازی 4 - محله 4 درخت بیرجند

دانلود پروژه طرح شهرسازی 4 - محله 4 درخت بیرجند 83 ص فرمت pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طرح 3 شهرسازی- شهر فامنین همدان

دانلود پروژه طرح 3 شهرسازی- شهر فامنین همدان 92 ص فرمت pdf

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی